Hotărârea nr. 196/2023 privind aprobarea trecerii terenurilor intravilane, identificate în anexă, aflate în administrarea primăriei orașului Hațeg, din proprietatea statului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale orașul Hațeg