Hotărârea nr. 198/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a bugetului creditelor interne şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ale oraşului Haţeg, pentru trimestrul al III – lea al anului 2023