Hotărârea nr. 206/2021 privind aprobarea continuării raportului juridic şi prelungirea prin act adiţional a contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul Haţeg, pe de o parte şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, pe de altă parte