Hotărârea nr. 208/2021 privind aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu şi pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare, prin închiriere, a locuinţelor de serviciu construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, în oraşul Haţeg