Hotărârea nr. 209/2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat „Construire locuințe nZEB în Orașul Hațeg pentru tineri”