Hotărârea nr. 210/2022 privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg