Hotărârea nr. 211/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din hotărârea nr. 202/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”