Hotărârea nr. 214/2022 privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului de închiriere nr. 2/2065 din 14.04.2008, încheiat între Consiliul local al oraşului Haţeg şi Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara