Hotărârea nr. 215/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg, începând cu anul 2023