Hotărârea nr. 215/2023 privind exprimarea acordului Consiliului local pentru realizarea de către concesionar a unor lucrări de construcții la imobilul construcţie în suprafaţă de 194 m², înscris în CF nr. 61824 Haţeg, nr.cadastral 61824, situat în oraşul Haţeg, strada Uzinei, nr.4, judeţul Hunedoara, precum și aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 26385 din 29.12.2017, încheiat între Orașul Hațeg și SC Arbo Turism SRL