Hotărârea nr. 222/2023 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 2/2216/2005, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului intravilan înscris în CF nr. 60064 Haţeg, provenit din CF vechi 2419/A, nr. topografic 232/16/A/2/2/4, în suprafaţă de 35 m², situat în orașul Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. 30B, parter, ca urmare a transferului dreptului de proprietate prin act autentic, asupra construcției edificată pe teren