Hotărârea nr. 225/2023 privind aprobarea devizului general, actualizat, pentru obiectivul de investiții inititulat „ Extindere reţea electrică de interes public din zona prelungire str. Horea – 8 locuri de consum, în localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara”