Hotărârea nr. 226/2023 privind mandatarea reprezentantului Orașului Hațeg, să exercite atribuţiile adunării generale a asociaţilor la S.C. Bucura Prest S.R.L. Haţeg și a reprezentanților desemnați să compună consiliului de admninistrație al SC Bucura Prest SRL Hațeg, pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea la nivelul societății comerciale a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung