Hotărârea nr. 228/2023 privind aprobarea devizului general, actualizat, precum și devizele, actualizate, ale lotului 1 și lotului 2, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”