Hotărârea nr. 229/2023 privind aprobarea devizului general, actualizat, precum și devizele, actualizate, ale lotului 1 și lotului 2, pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”