Hotărârea nr. 23/2024 privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din Creșa Orașului Hațeg, arondată Liceului Teoretic ,,I.C. Brătianu” Haţeg, în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale, în cadrul Compartimentului cabinete medicale școlare, aflat în componența Direcției de asistență socială Hațeg