Hotărârea nr. 233/2023 privind aprobarea solicitării încadrării proiectului „Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare”, cod SMIS 126653, ca nefinalizat, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse