Hotărârea nr. 245/2023 privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg