Hotărârea nr. 250/2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici. pentru obiectivul de investiţii „Digitalizarea Orașului Hațeg, prin dezvoltarea infrastructurii ITS/alte infrastructuri TIC”