Hotărârea nr. 26/2022 pentru aprobarea participării Orașului Hațeg la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Hațeg“