Hotărârea nr. 27/2022 privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare şi închiriere a disponibilului de pajişti, aflate in domeniul public şi privat al oraşului Haţeg