Hotărârea nr. 27/2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi apă uzată în oraşul Haţeg, județul Hunedoara”