Hotărârea nr. 27/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a imobilului situat în Hațeg, str. I.L.Caragiale, nr. 16A, ap. 2, înscris în CF nr. 68498 Hațeg, nr. cadastral 68498, compus din teren în suprafață de 65 m² și construcții compuse din două camere cu destinația de locuință și un grup sanitar, în scopul aprobării utilizării sale ca locuință socială, în condițiile legii