Hotararea nr. 28/2021 pentru constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Haţeg a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, precum si aprobarea unor demersuri ce urmează a fi întreprinse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara, în raportul juridic cu operatoru