Hotărârea nr. 38/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. BUCURA PREST SRL Haţeg, pe anul 2022