Hotărârea nr. 39/2024 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 16/4409/2006, încheiat între Consiliul local al oraşului Haţeg şi SC Alax SRL