Hotărârea nr. 40/2022 privind aprobarea predării Creșei Orașului Hațeg către Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu” Haţeg, precum și darea în administrarea unității de învățământ a imobilului situat în Haţeg, str. Timișoarei, nr. 7, înscris în CF nr. 63838 Haţeg, nr. cadastral 63838, apartinând domeniului public al Oraşului Haţeg, precum și a bazei materiale aferente