Hotărârea nr. 41/2023 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spatiu, în suprafaţă de 17,9 m², din imobilul situat în oraşul Haţeg, strada Victor Babes, nr.38, înscris în CF nr. 61275 Haţeg, nr.cadastral 61275, în vederea desfășurării unor activități de birou, prestări servicii medicale, avocatură, consultanță tehnică