Hotărârea nr. 42/2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. BUCURA PREST SRL Haţeg, pe anul 2023