Hotărârea nr. 43/2022 privind aprobarea regimului juridic al acordării ajutoarelor de urgență, în alte situații deosebite decât situațiile de necesitate expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat