Hotărârea nr. 45/2023 privind aprobarea vânzării locuinţei construită din fondurile statului, în suprafaţă utilă de 40,35 m², situată în oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, et. 1, ap. 8, judeţul Hunedoara, înscrisă în CF nr. 60310-C1-U44, nr. top 261/2/b/7/8, în favoarea lui Bălan – Barbură Gheorghe – Petru, căsătorit cu Bălan – Barbură Iuliana