Hotărârea nr. 49/2023 pentru completarea cu art. 2¹ a hotărârii nr. 213/2022 privind avizarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara” și acordarea de mandate