Hotărârea nr. 51/2023 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – EDUCATIE in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a aprobării cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de învățământ preuniversitar de pe raza unității administrativ-teritoriale Orașul Hateg, județul Hunedoara“