Hotararea nr. 55/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a finanţarii din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de UAT Haţeg, în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare Cinematograf Dacia, str.Tudor Vladimirescu, nr.3, Oraş Haţeg, judeţul Hunedoara”