Hotărârea nr. 55/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Hațeg a imobilului compus din birou, cu nr. cadastral 1206 – C1, în suprafață desfășurată de 18,79 m² și teren intravilan aferent, în suprafață de 28 m², înscrise în CF nr. 62397 Hațeg, nr. cadastral/topo 1206