Hotărârea nr. 57/2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satele apaținătoare orașului Hațeg – Silvașu de Jos și Silvașu de Sus”