Hotărârea nr. 58/2024 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 7794 din 15.04.2019, cesionat, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr 61946 Haţeg şi CF nr 61947 Haţeg, nr. cadastrale 61946 şi 61947, în suprafaţă totală de 690 m², ca urmare a vânzării construcţiei edificată pe teren