Hotărârea nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023