Hotărârea nr. 60/2023 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului, înscris în CF nr. 63077 Haţeg, nr. cadastral 63077, unde a funcţionat Şcoala Generală Silvasu de Jos, oraş Haţeg, judeţul Hunedoara, din spatiu de învaţământ, în spatiu destinat destinat funcţionării unei săli de ceremonii funerare