Hotărârea nr. 65/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achiziția de vehicule nepoluante”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ Achiziția de vehicule nepoluante, utilizate în scopuri comunitare pentru Orașul Hațeg“