Hotărârea nr. 67/2022 privind aprobarea regimului juridic al finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al orașului Hațeg cultelor religioase, pentru activități nonprofit de interes general local