Hotararea nr. 68/2021 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 41 din 26.10.1992, prelungit prin act adiţional, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr 61545 Haţeg, nr. cadastral 61545, în suprafaţă totală de 19 m², ca urmare a vânzării construcţiei edificată pe teren