Hotărârea nr. 71/2023 privind aprobarea regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al Orașului Hațeg a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și modul de constituire și atribuțiile Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor