Hotărârea nr. 75/2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta, în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică/privată a Oraşului Haţeg şi a modalităţii de valorificare a acesteia