Hotărârea nr. 82/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri“