Hotărârea nr. 82/2023 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică a terenului intravilan, în suprafață de 30 m², categoria de folosinţă curţi construcţii, înscris în CF nr. 62151 Hațeg, nr. cadastral 62151, nr. topo 261/2/b/20/3/2/3/2/1/b/1/4/23, utilizat pentru edificarea unui garaj