Hotărârea nr. 85/2023 privind aprobarea programului anual al Orașului Hațeg de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru anul 2023