Hotărârea nr. 9/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii