Hotărârea nr. 91/2022 privind aprobarea cuantumului maxim pentru unele dintre ajutoarele de urgență, stabilite prin act administrativ al consiliului local a fi acordate în alte situații deosebite decât situațiile de necesitate expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat