Hotărârea nr. 97/2024 privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Hațeg